Kako izabrati najbolji i najpovoljniji kredit

Stambeni kredit, nenamjenski kredit, kredit za auto, koji god kredit vam je potreban, bilo bi dobro da se prije odluke dobro informirate o uvjetima kredita. Potrebno je provjeriti kamatnu stopu, odabrati valutu kredita, osiguranje, uključiti i naknadu za obradu i slično. Također je bitno i prikupiti određenu dokumentaciju koju treba predati u banku. Važno je da ispitate sve mogućnosti i ponude u bankama te da onda odlučite koji je kredit najbolji i najpovoljniji za vas.

Kamatna stopa i kamata
Kamata je svota novca koji je dužnik obvezan platiti u određenom roku. Ona se izražava u novcu te se određuje prema iznosu koji je dužnik posudio. Može se reći i kako je to cijena koju dužnik mora platiti zbog posuđenog novca. 

Kamatna stopa izražava se u postocima te označava koliko posto dužnik mora vratiti vjerovniku na određeni iznos novca koji je posudio. Kamatna stopa izražava se u postotku u određenom vremenskom razdoblju, a obično je to na godišnjoj bazi. 

Svaka banka može imati drugačiju kamatnu stopu i kamatu, te je potrebno provjeriti kod banaka koje uvjete nude. Tako u jednoj banci po njezinim uvjetima možete platiti više kamate nego u nekoj drugoj banci. 

Nadalje, postoji fiksna i kombinirana kamatna stopa. Tijekom trajanja kredita, fiksna kamatna stopa se ne mijenja, te ostaje takva sve do isteka ugovora kredita. Promijenjiva kamatna stopa tijekom trajanja kredita može se promijeniti, a to ovisi o kretanju referentne kamatne stope na financijskom tržištu. Također postoji i kombinirana kamatna stopa koja je u prvom dijelu otplate fiksna, a u drugom dijelu je promijenjiva kamatna stopa. 

Fiksnu, promijenjivu ili kombiniranu kamatnu stopu odabrati će klijent, te će se kredit ugovoriti prema klijentovim željama o kamatnoj stopi. Ukoliko je klijent spreman riskirati tada će uzeti promjenjivu kamatnu stopu, a ukoliko želi biti siguran tada će odabrati fiksnu koja će ostati do kraja otplate kredita.

Kako izabrati najbolji i najpovoljniji kredit