Image

Koja dokumentacija je potrebna za dizanje kredita

Image

Koja dokumentacija je potrebna za dizanje kredita

Odlučili ste dignuti kredit i sada je vrijeme da krenete u realizaciju. Prije nego potpišete ugovor za kredit potrebno je raspitati se o uvjetima kredita, razmisliti u kojoj valuti ćete dignuti kredit, te uzeti ponude od više banaka kako biste bili sigurni u svoju odluku. Također je potrebno prikupiti dokumentaciju koju ćete priložiti banci kako biste mogli dobiti kredit.

Svaka banka tražiti će osnovnu dokumentaciju, dok će neke tražiti i neke dodatne papire koje ćete morati priložiti. Osnovna dokumentacija podrazumijeva ispunjen zahtjev za podizanje kredita, obrazac Potvrde o visini primanja ovjerenog od strane poslodavca, 3 zadnje platne liste koju isto daje poslodavac, IP obrazac za prošlu/tekuću godinu, ovjerenu od strane službene osobe i ovjerene žigom, dokument gdje se vidi JMBG, preslika osobne iskaznice i broj OIB-a. Ovi dokumenti potrebi su osobama koje su zaposlene u javnim, državnim i d.d. tvrtkama. 

Za osobe koje su zaposlene u d.o.o. tvrtkama uz osnovnu dokumentaciju biti će potrebno još BON1 i BON2, te potvrda o uplaćenim doprinosima za zadnju tekuću godinu. 

Za umirovljenike potrebno je donijeti kreditni zahtjev, potvrdu o visini mirovine ovjerenu u HZMO-u, 3 zadnja odreska od mirovine, dokument gdje se vidi JMBG, presliku osobne iskaznice i OIB-a.

Dokumentacija se može razlikovati ovisno o tome koji kredit uzimate, te u kojoj banci dižete kredit. Neka osnovna dokumentacija ista je u svakoj banci ali i svaka banka ima neke svoje uvjete kod davanja kredita.