Financije u braku, zajednički ili odvojeni računi

Financije u braku

Rekli ste sudbonosno Da i sada se vaš život skroz promijenio. Bračni život je potpuno drugačiji i dosta se stvari mijenja pa tako i kod financija. Do sada ste imali svoje financije i niste nikome morali polagati svoje račune, a sada bi se to moglo okrenuti. Možda niste razmišljali o tome, ali financije u braku su ozbiljna stvar i svaki par bi trebao razgovarati o tome kada za to dođe pravo vrijeme. Treba odlučiti o zajedničkim ili odvojenim financijama, računima, a razgovor o financijama nikada nije bio lak posao.

Zajednički ili odvojeni računi

U braku financije mogu biti veliki problem ako se o njima ne razgovara i ne nalazi zajednički jezik. Smatra se kako je to jedan od najvećih problema u brakovima. Prije zajedničkoga života potrebno je sjesti i porazgovarati o financijama i o tome želite li imati zajedničke račune, zajedno raspolagati novcem, kako ćete plaćati režije, hoće li i one biti odvojene na pola i slično. To je jedna vrlo važna tema kojoj svakako treba posvetiti pažnju. Supružnici se odlučuju da će i u braku imati odvojene račune, a to znači da će samo nastaviti primati plaće na dva različita računa kao i prije braka, što je sasvim logično. Postoje i zajednički računi koji su možda lakša opcija supružnicima. Tako imaju sve financije na jednom mjestu, na jednom računu te imaju uvid u sve financije.

Zajedničke ili odvojene financije

Na početku veze svatko ima svoje novce za sebe, također se i računi dijele na pola, kao npr. u restoranima, kinu i slično. Nakon nekog vremena može se doći do dogovora da se pojedini računi i izlasci spajaju pa da uvijek plati netko drugi. Zajedničke financije su često dobra odluka jer na taj način dvoje ljudi ima više opcija. Ponekad jedna osoba svojim financijama ne može pokriti neke troškove, dok druga ima i previše. Ako se spoje financije tada situacija za jednu i drugu osobu postaje lakša. Lakše je planirati život, izlaske, putovanja i slično. Odvojene financije često imaju oni koji žele u zajedničkom životu imati svoju financijsku neovisnost i ne žele ovisiti o supružniku. To je ponekad dobra opcija, samo u ovom slučaju treba imati na umu da se ovdje sve dijeli. Režije, hrana, krediti, stanarina i slično. Ukoliko oboje supružnika imaju dobru plaću tada tu neće biti problema, ali ako jedan supružnik ima znatno manju plaću od drugoga, tada se mogu javiti dosta veliki problemi.

Kako imati financijsku neovisnost u braku

Imati zajedničke financije ne mora značiti da nema financijske neovisnosti u braku. Sa dvije plaće može se puno više nego samo sa jednom plaćom. Ako uzmemo u obzir da supružnici imaju kredit, kreditne kartice tada je lakše to sve otplaćivati sa dvije plaće nego sa jednom. Također, ako imate zajedničke financije, to ne znači da samo jedan supružnik ima uvid u sve financije niti da samo jedan supružnik može odlučivati na tu temu. Kućni budžet radi se prema zajedničkim financijama i supružnici zajedno odlučuju kako rasporediti novac. Također se može odrediti svota novca koja će svakom supružniku dati slobodnu volju da s tim novcima radi što želi. Na taj način zadržava se financijska neovisnost i ne stvaraju se problemi u braku oko financija.

Financije u braku, zajednički ili odvojeni računi